Smart metering

V našej ponuke je kompletná sada senzorov pre monitoring všetkých druhov energií.

Monitoring energií je jedným zo základov imiplementácie nástrojov efektívneho energetického manažmentu. Naša spoločnosť pokrýva všetky druhy merania energií - voda, teplo, plyn, elektrická energia.
Spolu so senzormi ponúkame nástroje pre vizualizáciu hodnôt a zasielanie alarmov v prípade prekročení kritických hodnôt.

Vodomery

Naše zariadenia sú kompatibilné so všetkými najpoužívanejšími druhmi bytových, domových a priemyselných vodomerov na Slovensku.

Odpočtové zariadenia pre monitoring spotreby vody umožňujú sledovanie spotreby vody na danom odbernom mieste. Inštalácia je rýchla, jednoduchá a bez zásahu do vodomeru. Životnosť batérie je dostatočná na to, aby poskytovala údaje počas celej doby životnosti vodomeru, teda až 6 rokov na batériové napájanie. V prípade požiadavky na odpočty prevádzkových vodomerov je možné použiť univerzálny pulzný snímač.

Plynomery

Ponúkame špecializované zariadenie pre odpočet plynu pre plynomer ElsterBK. Zariadenie je schválené pre použitie vo výbušnom prostredí (ATEX). Zároveň sme schopní merať spotrebu na akomkoľvek plynomere s pulzným výstupom.

Elektromery

Ponúkame špecializované zariadenie pre odpočet spotreby elektrickej energie formou optické rozhranie (napr. elektromery ZPA). Zároveň sme schopní merať spotrebu na akomkoľvek elektromere s pulzným výstupom.