Tepelné hospodárstvo

Balík senzorov pre monitoring prevádzkových parametrov tepelných vykurovacích systémov.

Riešenie vďaka jednoduchej implementácií do jestvujúcich systémov napomáha k lepšej efektivite pri riadení kotolní. Senzory fungujú na batérie, čiže odpadá zložité ťahanie káblov na pripojenie. Senzory využívajú na komunikáciu LP WAN siete, čo zaručuje dlhú dobu prevádzky na batériu.
Spolu so senzormi ponúkame nástroje pre vizualizáciu hodnôt a zasielanie alarmov v prípade prekročení kritických hodnôt.

Senzory

    Riešenie obsahuje senzory:
  • na meranie vnútornej, vonkajšej teploty vzduchu a teploty vody v potrubiach
  • na meranie spotreby vody a tepla
  • na meranie hladiny CO
  • požiarne hlásiče
  • záplavové senzory
  • senzory na kontrolu vstupu do objektov

Spracovanie údajov

Súčasťou celého riešenia je okrem zberu údajov pomocou senzorov tiež ich spracovanie a vizualizácia. Softvérová nadstavba umožňuje prehliadanie údajov, nastavovanie alarmov na vzniknuté stavy, zasielanie upozornení prostredníctvom emailu alebo SMS, ale aj pokročilé nadstavbové analytické funkcionality.

Stiahni leták

Referencia

Jozef Pagáč, Ekoterm, konateľ

Naša firma, zaoberajúca sa prevádzkou kotolní využíva IoT riešenia od firmy Keners už takmer rok. V počiatku v rámci pilotných projektov . Jedná sa o nasadenie senzorov na meranie teploty vody v potrubiach, senzorov CO, záplavových senzorov a taktiež dverových senzorov. Pri inštalácií neboli treba žiadne stavebné úpravy, zložité ťahanie káblov a podobne. Získali sme okamžitú kontrolu prevádzky aj na kotolniach, kde nie je inštalovaný zložitejší dispečing cez internet čo prispelo k zefektívneniu prevádzky.